کتاب چاپی شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

نویسندهشهاب الدین امیر عبدالله برزشابادی

مترجماح‍م‍د ق‍دس‍ی‌

انتشاراتمولی

دسته بندینقد و بررسی

موضوع‏‫عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر، 610 - 688 ق. لمعات - نقد و تفسیر

تعداد فصل

تعداد صفحات360

سال انتشار1387

نوبت چاپ2

قطع رقعی

جلد مقوای نازک (شومیز)

کاغذ

وزن

شابک964-5996-36-8‬‬

کد کتاب768

قیمت روی جلد55000 تومان

کتاب ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌، اثری از ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رزش‍اب‍ادی‌ و ترجمه‌ی احمد قدسی در حوزه‌ی شعر و ادبیات فارسی می‌باشد. 

در این کتاب سعی شده است کتاب لمعات شیخ ابراهیم بن بزرگمهر عراقی که با موضوعات عرفان و عشق و سیر و سلوک تالیف شده است، تفسیر و شرح داده شود.

مقدمه‌ی این کتاب به همت محمد خواجوی نوشته شده است و موضوعات زیر را شامل می‌شود:

1- ذكر سلسله حضرت سيد و اجازات وی

2- اسامی تربيت‌شدگان وی 

3- بيان داعيه شدگان او

4- بيان داعيه سيد نوربخش

5- بيان داعيه سيد نوربخش

6- بيان داعيه او از زبان حضرت شيخ نجيب الدين رضا

7- بيان پاسخ‌های نگارنده به قاضی شوشتری

8- عصر تيموری و قضاوت تاريخ

9- نتايج ثبات در راه هدی 

 ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رزش‍اب‍ادی‌ کتاب ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌ را در 28 لمعه تالیف کرده است. اولین شرح لمعه این کتاب، شرح مقدمه‌ی مولف می‌باشد. در پایان کتاب نیز اشاره‌ای به فهرست آیات و احادیث شده است.

محمد خواجوی در قسمتی از مقدمه اینچنین می‌نویسد:

«تصحيح و بازنويسی اين شرح كه به دليل منحصر به فرد بودن نسخه صعوبت خود را داشت، نثر مسجع حضرت امير قدس سره و مفاهيم سنگين عرفانی لمعات و شرح كم نظير آن مفاهيم به وسيله آن ولی مقتدر و نامدار و مشكلات كتابت اين اثر به دليل همان نثر كه گاه پيچيدگی و طولانی بودن جمل و لغات ظاهراً مترادف و معناً دشوار و گاه عدم تسلط كاتب به عربيت و كم توجهی ايشان به كتابت به رديل، خواه عدم احاطه با مشكلات نسخه‌ای كه او رحمه‌الله عليه از آن به استنساخ پرداخته بود، اين بنده را گهگاه به يأس در توفيق تهديد می‌كرد، شكراً لله كه هر بار توسل به باطن نورانی حضرت مير و راهنمايی‌های دستگی محقق چون چراغ، مسير حركت اين بنده را منور و به كنكاش و تلاش بيشتر ترغيب نموده و به توفيق نهايی ...

کتاب ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌، اثری از ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رزش‍اب‍ادی‌ و ترجمه‌ی احمد قدسی در حوزه‌ی شعر و ادبیات فارسی می‌باشد. 

در این کتاب سعی شده است کتاب لمعات شیخ ابراهیم بن بزرگمهر عراقی که با موضوعات عرفان و عشق و سیر و سلوک تالیف شده است، تفسیر و شرح داده شود.

مقدمه‌ی این کتاب به همت محمد خواجوی نوشته شده است و موضوعات زیر را شامل می‌شود:

1- ذكر سلسله حضرت سيد و اجازات وی

2- اسامی تربيت‌شدگان وی 

3- بيان داعيه شدگان او

4- بيان داعيه سيد نوربخش

5- بيان داعيه سيد نوربخش

6- بيان داعيه او از زبان حضرت شيخ نجيب الدين رضا

7- بيان پاسخ‌های نگارنده به قاضی شوشتری

8- عصر تيموری و قضاوت تاريخ

9- نتايج ثبات در راه هدی 

 ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رزش‍اب‍ادی‌ کتاب ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌ را در 28 لمعه تالیف کرده است. اولین شرح لمعه این کتاب، شرح مقدمه‌ی مولف می‌باشد. در پایان کتاب نیز اشاره‌ای به فهرست آیات و احادیث شده است.

محمد خواجوی در قسمتی از مقدمه اینچنین می‌نویسد:

«تصحيح و بازنويسی اين شرح كه به دليل منحصر به فرد بودن نسخه صعوبت خود را داشت، نثر مسجع حضرت امير قدس سره و مفاهيم سنگين عرفانی لمعات و شرح كم نظير آن مفاهيم به وسيله آن ولی مقتدر و نامدار و مشكلات كتابت اين اثر به دليل همان نثر كه گاه پيچيدگی و طولانی بودن جمل و لغات ظاهراً مترادف و معناً دشوار و گاه عدم تسلط كاتب به عربيت و كم توجهی ايشان به كتابت به رديل، خواه عدم احاطه با مشكلات نسخه‌ای كه او رحمه‌الله عليه از آن به استنساخ پرداخته بود، اين بنده را گهگاه به يأس در توفيق تهديد می‌كرد، شكراً لله كه هر بار توسل به باطن نورانی حضرت مير و راهنمايی‌های دستگی محقق چون چراغ، مسير حركت اين بنده را منور و به كنكاش و تلاش بيشتر ترغيب نموده و به توفيق نهايی اميدوار است».

صلح کل

صلح کل

علی اکبر شوبکلایی

صلح کل

علی اکبر شوبکلایی
بازگشت به آغاز، یا، پرواز مرغ باغ ملکوت به آشیانه اصلی

بازگشت به آغاز، یا، پرواز مرغ باغ ملکوت به آشیانه اصلی

محمد خواجوی

بازگشت به آغاز، یا، پرواز مرغ باغ ملکوت به آشیانه اصلی

محمد خواجوی
م‍ن‍ظوم‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ولای‍ه‌ و ب‍ح‍ر ال‍م‍ن‍اق‍ب‌ و م‍ن‍ظوم‍ه‌ ان‍وار ال‍ولای‍ه‌

م‍ن‍ظوم‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ولای‍ه‌ و ب‍ح‍ر ال‍م‍ن‍اق‍ب‌ و م‍ن‍ظوم‍ه‌ ان‍وار ال‍ولای‍ه‌

ق‍طب‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د نیریزی

م‍ن‍ظوم‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ولای‍ه‌ و ب‍ح‍ر ال‍م‍ن‍اق‍ب‌ و م‍ن‍ظوم‍ه‌ ان‍وار ال‍ولای‍ه‌

ق‍طب‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د نیریزی
ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محیی الدین (ابن عربی)

ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محیی الدین (ابن عربی)

شمس الدین محمد بن حمزه فناری

ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محیی الدین (ابن عربی)

شمس الدین محمد بن حمزه فناری
شاه قاسم انوار بررسی احوال و آثار

شاه قاسم انوار بررسی احوال و آثار

حسن نصیری جامی

شاه قاسم انوار بررسی احوال و آثار

حسن نصیری جامی
دلدادگی و خنیاگری در شاهنامه

دلدادگی و خنیاگری در شاهنامه

حسن نصیری‌ جامی

دلدادگی و خنیاگری در شاهنامه

حسن نصیری‌ جامی

امتیاز شما به این کتاب

محتوا
نویسنده
ویراستاری
مترجم
برای ثبت امتیاز وارد پنل خود شوید.

دیدگاه و سؤالات شما درباره‌ی این کتاب

/ 600
لطفا ابتدا وارد پنل خود شوید.
ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری

ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری
دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

حسین بن عبدالله ابن سینا

دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

حسین بن عبدالله ابن سینا
شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

تاج الدین حسین خوارزمی

شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

تاج الدین حسین خوارزمی
فصوص الحکم

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی
آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی
ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

جبار امینی

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

جبار امینی