کتاب چاپی ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

نویسندهعبدالله بن محمد انصاری

مترجمعبدالغفور روان فرهادی

انتشاراتمولی

دسته بندیعرفان

موضوععرفان

تعداد فصل

تعداد صفحات328

سال انتشار1397

نوبت چاپ5

قطع وزیری

جلد مقوای سخت (زرکوب یا گالینکور)

کاغذ

وزن

شابک978-964-5996-75-6

کد کتاب757

قیمت روی جلد55000 تومان

کتاب ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ش‍رح‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ آث‍ار پ‍ی‍ر ه‍رات‌، یکی از ارزشمندترین و گران‌بهاترین آثار عبدالله بن محمد انصاری می‌باشد که توسط عبدالغفور روان فرهادی ترجمه شده است.

این کتاب در واقع شرح منازلی است که برای رسیدن به راه و مسیر الهی باید پیموده شود و موضوع اصلی آن تصوف و سیر و سلوک است.

کتاب منازل السائرین شامل یک خطبه و ده قسم است که هر قسم دارای ده باب و هر باب دارای سه مرحله است. عبدالله بن محمد انصاری در خطبه‌ی این کتاب، پس از حمد و ثنای خداوند، انگیزه‌ی تالیف این کتاب را بیان می‌کند.

ده قسم کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 قسم بدایات شامل ده باب:

1- باب یقظه 

2- باب توبه

3- باب محاسبت

4- باب انابت

5- باب تفکر 

6- باب تذکر

7- باب اعتصام

8- باب فرار

9- باب ریاضت

10- باب سماع

قسم ابواب شامل ده باب:

1- باب حزن

2- باب خوف

3- باب اشفاق

4- باب خشوع

5- باب اخبات

6- باب زهد

7- باب ورع

8- باب تبتل

9- باب رجاع

10- باب رغبت

دیگر اقسام این کتاب به ترتیب به شرح زیر می‌باشند:

قسم معاملات، قسم اخلاق، قسم اصول، قسم اودیه، قسم احوال، قسم ولایات، قسم حقایق، قسم ...

کتاب ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ش‍رح‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ آث‍ار پ‍ی‍ر ه‍رات‌، یکی از ارزشمندترین و گران‌بهاترین آثار عبدالله بن محمد انصاری می‌باشد که توسط عبدالغفور روان فرهادی ترجمه شده است.

این کتاب در واقع شرح منازلی است که برای رسیدن به راه و مسیر الهی باید پیموده شود و موضوع اصلی آن تصوف و سیر و سلوک است.

کتاب منازل السائرین شامل یک خطبه و ده قسم است که هر قسم دارای ده باب و هر باب دارای سه مرحله است. عبدالله بن محمد انصاری در خطبه‌ی این کتاب، پس از حمد و ثنای خداوند، انگیزه‌ی تالیف این کتاب را بیان می‌کند.

ده قسم کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 قسم بدایات شامل ده باب:

1- باب یقظه 

2- باب توبه

3- باب محاسبت

4- باب انابت

5- باب تفکر 

6- باب تذکر

7- باب اعتصام

8- باب فرار

9- باب ریاضت

10- باب سماع

قسم ابواب شامل ده باب:

1- باب حزن

2- باب خوف

3- باب اشفاق

4- باب خشوع

5- باب اخبات

6- باب زهد

7- باب ورع

8- باب تبتل

9- باب رجاع

10- باب رغبت

دیگر اقسام این کتاب به ترتیب به شرح زیر می‌باشند:

قسم معاملات، قسم اخلاق، قسم اصول، قسم اودیه، قسم احوال، قسم ولایات، قسم حقایق، قسم نهایات

صد میدان

صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری

صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری
شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

تاج الدین حسین خوارزمی

شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

تاج الدین حسین خوارزمی
فصوص الحکم

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی
آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی
ترجمه فتوحات مکیه: منازل باب ۳۶۳ تا ۳۸۳ (جلد 12)

ترجمه فتوحات مکیه: منازل باب ۳۶۳ تا ۳۸۳ (جلد 12)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

ترجمه فتوحات مکیه: منازل باب ۳۶۳ تا ۳۸۳ (جلد 12)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی
ترجمه فتوحات مکیه: معارف باب 73 (جلد 6)

ترجمه فتوحات مکیه: معارف باب 73 (جلد 6)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

ترجمه فتوحات مکیه: معارف باب 73 (جلد 6)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

امتیاز شما به این کتاب

محتوا
نویسنده
ویراستاری
مترجم
برای ثبت امتیاز وارد پنل خود شوید.

دیدگاه و سؤالات شما درباره‌ی این کتاب

/ 600
لطفا ابتدا وارد پنل خود شوید.
صد میدان

صد میدان

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

صد میدان

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی
دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

حسین بن عبدالله ابن سینا

دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

حسین بن عبدالله ابن سینا
شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

تاج الدین حسین خوارزمی

شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

تاج الدین حسین خوارزمی
شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

شهاب الدین امیر عبدالله برزشابادی

شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

شهاب الدین امیر عبدالله برزشابادی
فصوص الحکم

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی
آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی
ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

جبار امینی

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

جبار امینی